Úvod/ O nás/ Projekty EU

Projekty EU

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost jsou v programovém období 2014-2020 řešeny následující projekty, které jsou spolufinancovány Evropskou unií:

 

Název projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0008384 Racionalizace spotřeby tepla pro vytápění budov

Hlavní cíl projektu: Snížení energetické náročnosti budov společnosti VUOS a.s. přispívající k úspoře konečné spotřeby energie.


Název projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_002/0000954 Centrum výzkumu chemických reakcí (CEVCER)

Hlavní cíl projektu: Projekt je zaměřen na potřebu detailního zkoumání průběhu chemických reakcí v procesu organické syntézy. Jeho cílem je zvýšení současné kapacity společnosti pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit s následným trvalým zvýšením konkurenceschopnosti firmy.


Název projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0002360 Centrum výroby chemických specialit

Hlavní cíl projektu: Produktová inovace dvou tržně perspektivních výrobků S-Methopren a Cyclam a procesní inovace rektifikace termolabilních látek. Přijetí projektu umožní vybavit VUOS moderním zařízením, které výrazně zvýší inovační výkonnost podniku prostřednictvím realizace unikátního know-how.

 

Název projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004431 Moderní metody syntézy pro budoucí generika a nově vyvíjená léčivaHlavní cíl projektu: Projekt je zaměřen na výzkum a vývoj komerčně zajímavých produktů z oblasti pokročilých farmaceutických intermediátů a fine chemicals.


Název projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004384 Katalytické tlakové procesy v extrémně korozivních prostředíchHlavní cíl projektu: Projekt je zaměřen na průmyslový výzkum a experimentální vývoj v oblasti heterogenních katalytických reakcí v kapalné fázi v silně korozivním reakčním prostředí za zvýšeného tlaku a teploty.