Úvod/ Procesní inženýrství/ Profil procesního inženýrství

Profil procesního inženýrství

Procesní inženýrství se zúčastňuje přípravy, projektování a výstavby investičních akcí; podílí se na řešení ekologických problémů, vyvíjí, vyrábí a dodává speciální technologické aparáty. Oddělení je vybaveno výzkumnými laboratořemi, pilotními zkušebnami a vývojovou dílnou. Pro inženýrské výpočty, konstrukční a projekční práce jsou používány moderní SW prostředky. K dispozici jsou rozsáhlé databáze fyzikálních a toxikologických vlastností látek a pracoviště instrumentální analýzy. V oddělení je zaveden a udržován systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001.

Charakteristika činnosti

  • Oddělení využívá dlouholetých zkušeností a expertních znalostí konvenčních i speciálních technologických procesů.
  • Profesní struktura oddělení spolu s možností experimentálního vývoje umožňuje vypracování optimálního technologického řešení.
  • Návrhy procesů a zařízení vycházejí z úrovně současných znalostí, vyznačují se vysokým stupněm provozní bezpečnosti, respektují ekologická hlediska a jsou ekonomicky maximálně výhodná.
  • Zakázky jsou realizovány v rozsahu od úvodní studie, přes zpracování projektové dokumentace až po kompletní dodávku technologického zařízení.
  • Působnost oddělení procesního inženýrství se nachází především v oblasti menších a středních investic.  

    Podrobné informace (PDF formát)