Úvod/ Výzkum a vývoj/ Výzkum Aditiva - Centrum organické chemie s.r.o.

Výzkum Aditiva - Centrum organické chemie s.r.o.

Aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti organických aditiv.

Výstupy:

 • Technologické postupy výroby
 • Modifikace organických sloučenin dle požadované aplikace
 • Know-how pro výrobu a použití aditiv
 • Výroba vybraných specialit.

Hlavní směry činnosti

Elektronické aplikace

 • Výzkum a výroba prekurzorů pro elektrochromní systémy projekty v 6. Rámcovém programu EU (NANOEFFECTS) a 7. Rámcovém programu EU (INNOSHADE)
 • Výroba 3, 4-ethylendioxothiofenu (EDOT)
 • Výzkum a produkce nových derivátů na bázi 3, 4-ethylendioxothiofenu
 • Deriváty na bázi ftalocyaninu určené jako aktivní vrstva pro elektronické přístroje (High tech. aplikace, Hierarchické nanostruktury)
 • Deriváty na bázi diketopyrolopyrolových sloučenin určené jako aktivní vrstva pro elektronické přístroje (Nanomateriály)

 

UV absorbéry

 • Ochrana organických materiálů před UV zářením (SUNPROTEC)
 • UV filtry pro kosmetické účely a in vitro stanovení ochranných faktorů (Fotoprotektivní pracovní prostředky)
 • UV ochranné systémy pro ochranu památek a speciálních výrobků ze dřeva (UV laky)
 • UV absorbér pro kosmetiku ve formě polymerní disperze (Cosol E)
 • Reaktivní UV absorbér pro celulózové textilie (Soltex 1052)
 • Reaktivní UV absorbéry pro polyakrylátové a polyurethanové laky (Soltex EE, EA)
 • UV absorbér rozpustný v olejích a nepolárních rozpouštědlech (Soltex E279)
 • Polyakrylátová disperze určená ke zvýšení fotoprotektivní účinnosti celulózových textilií (Contasol IN5E)

 

Funkcionální barviva a pigmenty

 • Ftalocyaninová barviva určená k fotodynamické terapii nádorových onemocnění (Fotosensitizátory)
 • Ftalocyaninová barviva určená k preventivnímu ošetření zubní skloviny proti mikrobiálnímu napadení (FOTOSTOMA)
 • Ftalocyaninové deriváty určené k eliminaci řas a sinic z přírodních i umělých nádrží (Inhibice bakterií a řas)
 • Ftalocyaninové deriváty učené k ochraně betonových trub v odpadních systémech proti thiobakteriím

 

Hydrofobní ochranné systémy

 • Permanentní ochranné systémy pro polyesterové tkaniny (MODIFIBER)

 

Konzervanty a biocidy

 • Biocidní přípravky na bázi isothiazolinonů (Mithon)
 • Vodorozpustné deriváty ftalocyaninu určené k ochraně uzavřených okruhů chladících vod a řezných kapalin

 

Propagační materiály mithonů: