Zaměření

Výzkum:

Úsek zaměřený na vývoj zakázkových syntéz sofistikovaných molekul. Výzkum na úseku je založen na rozsáhlé a dlouhodobé spolupráci s domácími i zahraničními firmami, univerzitami a ústavy Akademie věd ČR.

 

Čím se zabýváme ve výzkumu:

Výzkumem a vývojem nových látek pro farmaceutický průmysl, návrhem technologií, řízením a optimalizaci výrob látek využívaných ve farmacii, agrochemii, v oblasti vonných a chuťových látek.

 

Hlavní směry výzkumu a vývoje:

Homogenní a heterogenní katalýza

Heterogenní katalýza na bázi Pd, Pt, Raney Ni a Co, katalyzátory na bázi Cu a Cr. Rozvoj homogenní katalýzy - katalyzátory Wilkinsonova typu, na bázi Ir a Rh, komplexní sloučeniny přechodných kovů, binukleární katalyzátory. Vývojem a testováním nových typů katalyzátorů, studium mechanismů katalytických reakcí.

Elektrofilní a nukleofilní substituce

Elektrofilní substituce na aromatických jádrech - nitrace, halogenace, sulfonace. Nukleofilní substituce halogenderivátů - příprava alkoholů, alkoxyderivátů, alkylaminů atp.

Chirální sloučeniny

Dělení chirálních směsí (kinetické rozlišení, diastereoizomerní krystalizace), enantioselektivní syntézy (asymetrická katalýza, použití pomocných látek). Syntézy vycházející z opticky čistých eduktů.

Heterocyklické sloučeniny

Příprava heterocyklů pomocí kondenzačních metod.

Fosgenové chemie

Příprava různých derivátů na bázi fosgenu - močovimy, chloroformiáty, isokyanáty, karbonáty, oxazolidinony, chloridy kyselin, karbamoylchloridy, karbamáty, pyrokarbonáty, N-karboxyanhydridy.

Výroba klíčových meziproduktů pro generická a nově vyvíjená léčiva

Vývoj přípravy klíčových intermediátů pro substance z oblasti farma, agrochemikálií, vonných a chuťových substancí.

Společná laboratoř je momentálně vybavena dvěma NMR spektrometry s vysokým rozlišením

  • Bruker Avance 500
  • Bruker AMX 360

Náplní práce je studium struktury a fyzikálních vlastností organických a organokovových sloučenin.