Výběrová řízení

69/2019 Dodávka smaltované oboustranné uváděcí trubky pro aparát FP 4

Nabídku do  výběrového řízení zašlete výhradně skrze elektronickou tržnici na adrese: https://agrofert.promitea.com
Termín uzávěrky pro doručení nabídky  je do:  11.10.  2019  do 12.00 hodin.

ZLVŘ 69_19 Uváděcí trubka

 

  • 1
  • 2