Výběrová řízení

69/2022 Dodávka hadic s PTFE výstelkou

Nabídku do  výběrového řízení zašlete výhradně skrze elektronickou tržnici na adrese: https://agrofert.promitea.com
Termín uzávěrky pro doručení nabídky  je do: 18. 10. 2022  do12.00 hodin.

ZLVŘ 69_22  Hadice PTFE