Výběrová řízení

60/2018 Ověřovací aparatura - Kapalinokružná vývěva

Nabídku do  výběrového řízení zašlete výhradně skrze elektronickou tržnici na adrese: https://agrofert.promitea.com
Termín uzávěrky pro doručení nabídky  je do:  7. 12.  2018  do 10.00 hodin.

ZLVŘ 60_18 Vývěva

2/2019 Mikroskop

Nabídku do  výběrového řízení zašlete výhradně skrze elektronickou tržnici na adrese: https://agrofert.promitea.com
Termín uzávěrky pro doručení nabídky  je do:  23. 1.  2019  do 10.00 hodin.

ZLVŘ 2_19 Mikroskop