Competitions

55/2018 Autosampler Headspace/dávkovač pro plynový chromatograf/

Nabídku do  výběrového řízení zašlete výhradně skrze elektronickou tržnici na adrese: https://agrofert.promitea.com
Termín uzávěrky pro doručení nabídky  je do:  22. 10.  2018  do 9.00 hodin.

 ZLVŘ 55_18 Autosmapler Headspace