Competitions

51/2022 Oprava - výměna 2 ks oken na budově RY 131a

Nabídku do  výběrového řízení zašlete výhradně skrze elektronickou tržnici na adrese: https://agrofert.promitea.com
Termín uzávěrky pro doručení nabídky  je do: 29. 6. 2022  do 12.00 hodin.

ZLVŘ 51_22 Výměna 2 ks oken

52/2022 Oprava ocelové podesty na RY 131 v prostoru kotle K62 a K17

Nabídku do  výběrového řízení zašlete výhradně skrze elektronickou tržnici na adrese: https://agrofert.promitea.com
Termín uzávěrky pro doručení nabídky  je do: 29. 6. 2022  do12.00 hodin.

ZLVŘ 52_2022 Oprava podesty Ry131