REACH & CLP

Nařízení (ES) č.1907/2006 – Nařízení REACH

 • Hodnocení dopadů nařízení REACH na vaši společnost
 • Literární rešerše
 • Vyhodnocení dostupných informací
 • Zvážení informačních potřeb pro registraci
 • Úprava informačních požadavků – Data waiving
 • Analýza chybějících informací - Data gap analysis
 • Alternativní metody pro splnění informačních požadavků          
  • Seskupení látky/Kategorie
  • Analogický přístup - Read across
  • (Q)SAR
 • Příprava registračního dossieru hlavního registranta ve formátu  IUCLID 6
 • Příprava registračního dossieru člena společného předložení ve formátu  IUCLID 6
 • Příprava Zprávy o chemické bezpečnosti (CSR)
 • Příprava Inquiry dossieru ve formátu  IUCLID 6
 • Příprava oznámení pro výzkum a vývoj zaměřeného na výrobky a postupy (PPORD)
 • Předložení dossieru prostřednictvím REACH-IT
 • Příprava (rozšířeného) bezpečnostního listu podle př. II nařízení REACH v platném znění
 • Školení – aktuální informace zde

 

Nařízení (ES) č.1272/2008 – Nařízení CLP

 • Klasifikace látek a směsí podle nařízení CLP
 • Revize stávajících bezpečnostních listů s cílem uvedení do souladu s požadavky EU
 • Příprava a předložení  C&L notifikace podle čl. 40 nařízení CLP