Zdravotnické prostředky

VUOS má dlouholeté zkušenosti s biologickým hodnocením zdravotnických prostředků. Všechny testy jsou prováděny v systému zajišťování kvality (SLP - Správná laboratorní praxe) podle evropské normy ČSN EN ISO 10993.

  • Zkoušky na genotoxicitu, karcinogenitu a reprodukční toxicitu: ČSN EN ISO 10993-3, ČSN EN ISO 10993-2, ČSN EN ISO 10993-12
  • Zkoušky na cytotoxicitu in vitro: ČSN EN ISO 10993-5,  ČSN EN ISO 10993-12 
  • Zkoušky lokálních účinků po implantaci: ČSN EN ISO 10993-6,  ČSN EN ISO 10993-2,  ČSN EN ISO 10993-12
  • Zkoušky na dráždivost a přecitlivělost oddáleného typu: ČSN EN ISO 10993-10,  ČSN EN ISO 10993-2,  ČSN EN ISO 10993-12
  • Zkoušky na systémovou toxicitu: ČSN EN ISO 10993-11,  ČSN EN ISO 10993-2,  ČSN EN ISO 10993-12