Výzkumné projekty

Název projektu Číslo projektu Projekt s podporou programu
Metody moderní syntézy chinolonů pro farmaceutické intermediáty FV20250 MPO/TRIO 2
Adamantany FV20022 MPO/TRIO 2
Katalyzované aerobní oxidace v průmyslové praxi FV10240 MPO/TRIO 1
Využití moderních cyklizačních reakcí pro přípravu chemických specialit TH02010197 TAČR/Epsilon 2
Inovace integrované ochrany peckovin ve vztahu ke způsobu skladování a obsahu reziduí pesticidů TH02030223 TAČR/Epsilon 2
Inovace krmných směsí pro zvýšení kondice hospodářských zvířat a zvěře TH02010325 TAČR/Epsilon 2
Triterpeny s cíleným účinkem v trávicím traktu TH03010158 TAČR/Epsilon 3

In vitro kožní penetrace - optimalizace testovacích metod

Výstupy - metodiky ke stažení 

TH03010279 TAČR/Epsilon 3

Testování in vitro senzibilizace - metodika komplexního přístupu

Výstup - metodika ke stažení 

TH03010284 TAČR/Epsilon 3

Využití zkoušek hemokompatibility pro zdravotnické prostředky na bázi pokročilých materiálů 

Výstupy - metodiky ke stažení 

TH03010288 TAČR/Epsilon 3
Kombinovaný kotel na spalování pelet a uhlí o výkonu 100-200 kW TH04030267 TAČR/Epsilon 4
Barviva pro bezpečnostní tisk TH04010080 TAČR/Epsilon 4
Substituované imidazopyrimidiny 19-08410S GAČR
Monitoring citlivosti populací Botrytis cinerea k fungicidům ve vztahu k inovaci integrované ochrany jahodníku, obsahu reziduí a skladování  TJ02000098 TAČR/Zéta 2
Odstraňování polárních polyfluorovaných sloučenin z kontaminovaných materiálů TJ02000134 TAČR/Zéta 2
Biotechnologické řešení fyzikálně-chemické optimalizace enterálních přípravků v zajištění dysfagií  FV40300 MPO/TRIO 4
Validované datové úložiště FV40176 MPO/TRIO 4
Technologie výroby vinylchloroformiátu pro pokročilé materiály FV40362 MPO/TRIO 4
Energeticky nezávislý a soběstačný zdroj tepla z obnovitelných zdrojů pro obce a malé podniky TK02020067 TAČR/THÉTA 2
EffiLab - bezpapírová laboratoř FW01010160 MPO/TREND
Pokročilé výrobní technologie pro strategické využívání a skladování vedlejších energetických produktů (VEP) FW01010195 MPO/TREND
Metody hodnocení eliminace uremických toxinů peritoneální dialýzou TJ04000280  TAČR/Zéta 4
Studium chování fosfonátů s cílem snížení ztrát v rostlinných produktech TJ04000245 TAČR/Zéta 4
Systém pro separaci jemných částic z proudu spalin při spalování biomasy TJ04000415 TAČR/Zéta 4
Nízkoemisní technologie energetického využití biomasy a alternativních paliv TK03030167 TAČR/THÉTA 3